EHOC

Registration & Accommodation

Scientific Program

Abstract Submission

Committees

İstanbul

Nursing Program

20 OCTOBER 2017

SESSION: ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

CHAIRS:

Refiye Özgen,

İlgen Şaşmaz

08.30 - 09.00

Kemoterapi Ünitesi Standartları

Selma Kaçar

09.00 - 09.30

Kemoterapi-Biyoterapi İlaçlarının Uygulanmasında Temel İlkeler

Zeynep Altıntop

09.30 - 10.00

Kaza İle Maruziyet ve Dökülmelerde Alınması Gereken Önlemler Ve Atıkların Yok Edilmesi

Tuğba Yumuşak Kesler

10.00 - 10.30

COFFEE BREAK

SESSION: HASTA GÜVENLİĞİ

CHAIRS:

Hamide Şişman,

Özlem Alkaya

10.30 - 11.00

İlaç Hataları, İlaç Güvenliği ve İlaç Etkileşimleri

Dilek Karakaya Duman

11.00 - 11.30

Hasta ve Aile Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

Suzan Saha

11.30 - 12.00

Güvenli Kan Transfüzyonu

Havva Dulda

12.00 - 13.00

LUNCH

SESSION: İLAÇ UYGULAMALARI

CHAIRS:

Ayşe Güngör,

Demet Çekdemir

13.00 - 13.20

Rituximab Uygulama İlkeleri

Kadriye Söyler

13.20-13.40

Bortezomib Uygulama İlkeleri

Arife Yavaşer

14.00-14.20

Carfilzomib Uygulama İlkeleri

Evin Timur

14.20-14.40

Demir Prepatları Uygulama İlkeleri

Aysun Say

14.40-15.00

Oral Anti-Tümör İlaçların Kullanım İlkeleri

Emine Avcı

15.00 - 15.30

COFFEE BREAK

SESSION: ÇALIŞAN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

CHAIRS: Medine Yılmaz, Ayşin Kayış

15.30 - 16.00

Onkoloji Hemşireliğinde Hukuksal Boyut Yapılanma ve Kayıtların Önemi

Sultan Çağan

16.00 - 16.30

Onkoloji Hemşireliğinde Malpraktis ve Yasal Boyut

Halide Savaş